Menu
Aktualności
WIELKI CZWARTEK
Data: 2020-04-09
Godzina: 14:30
Liczba wyświetleń: 1577
POZNAJMY ZNACZENIE WIELKIEGO TYGODNIA.
WIELKI CZWARTEK.
TO DZIEŃ, W KTÓRYM JEZUS, PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, USTANOWIŁ DWA SAKRAMENTY -  EUCHARYSTII i KAPŁAŃSTWA.
W tym dniu dziękujemy Bogu za Komunię św. i kapłanów, dzięki którym możemy Ją przyjmować. Może teraz nasze oddalenie od Niej sprawi, że odczujemy jak bardzo potrzebny jest nam Jezus obecny w Komunii św. i że kiedyś, gdy znów będziemy mogli swobodnie uczestniczyć we Mszę św., z większą miłością Ją przyjmiemy. Sposób przeżycia Mszy św. przez wiernych będzie w tym dniu podobny do tego, jak uczestniczą w Eucharystii niektórzy chorzy od wielu tygodni, miesięcy, a może i lat, zmuszeni z racji osłabienia wiekiem i choroby do pozostania w domu. To dobry czas, aby uzmysłowić sobie, że we Mszy św. nie tylko przyjmujemy Komunię św. (w obecnym czasie na sposób duchowy), ale także wraz z Chrystusem składamy siebie w ofierze, również w sposób duchowy.
Myśli praktyczne:
Poza uczestnictwem w transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej proponujemy:
-wspomnieć swoją pierwszą Komunię św. Może warto wyciągnąć w tym celu zdjęcia rodzinne z własnej pierwszej Komunii św., bądź Komunii swoich dzieci lub wnuków.
-Można wspomnieć kapłanów, tych, którzy udzielili nam sakramentów św.
-Można pomodlić się za nich (i tych żywych i zmarłych) i za tych, którzy może przeżywają jakiś kryzys, związany z epidemią.
-Można dołączyć modlitwę za kleryków z seminarium oraz modlitwę o nowe powołania kapłańskie.
-Wspomniane modlitwy za kapłanów mogą mieć różny charakter. Mogą to być: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie itd.