Menu
KRONIKA

Zapraszamy do Parafii Świętego Józefa w Malborku.

HISTORIA:

Kościół wybudowano w latach 1930 - 1931 w stylu neogotyckim. Parafia ustanowiona w dniu 12 października 1932 roku przez biskupa gdańskiego Edwarda O'Rourke. W końcowej fazie II wojny światowej (1945) kościół został w dużym stopniu zniszczony. W tym czasie miejsce kościoła spełniał budynek, w którym obecnie mieści się Urząd Gminy Malbork.

Obecny kościół parafialny został odbudowany w latach 1957 - 1958, a do jego odbudowy wykorzystano materiały ze zniszczonego kościoła w Świerkach. Kościół został poświęcony przez Biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego w 1958 r. Kościół posiada jedną wieżę, drewniany, płaski strop, jedną nawę główną i dwie boczne oraz trzy ołtarze (ołtarz główny z obrazem św. Józefa z 1962 r. oraz obrazem św. Barbary i ołtarze boczne z 1962 r.  z figurami N.S.P.J. i M.B.Niepokalanej). Obecną plebanię odbudowano w 1975r.

Parafia została wyłączona z Archidiecezji Gdańskiej, do której wcześniej należała i włączona do Diecezji Elbląskiej 25 marca 1992 r.Biskupem ordynariuszem został wówczas J. E. Ks. Biskup Andrzej Śliwiński, który zmarł 9.092009 r. Obecnym Biskupem Elbląskim, mianowanym 2.08.2003 r., jest J. E. Ks. Bp. Jan Styrna. Ingres do katedry elbląskiej miał miejsce 23.08.2003 r. Biskupem pomocniczym od 25.03.1992 r. jest J. E. Ks. Bp. Józef Wysocki. Obecnie parafia liczy ok. 3000 wiernych.

Do parafii należą mieszkańcy ulic:

 • Agrestowa
 • Akacjowa
 • Boczna
 • Brukowa
 • Brzozowa
 • Bukowa
 • Ceglana
 • Cisowa
 • Czereśniowa
 • Dębowa
 • Działkowa
 • Głogowa
 • Główna
 • Jaśminowa
 • Jesionowa
 • Klonowa
 • Kolejowa
 • Kościelna
 • Krzywa
 • Kwiatowa
 • Malinowa
 • Ogrodowa
 • Pogodna
 • Porzeczkowa
 • Pszeniczna
 • Radosna
 • Różana
 • Solskiego
 • Szczęśliwa
 • Tczewska
 • Topolowa
 • Wałowa
 • Warsztatowa
 • Wierzbowa
 • Zamkowa
 • Żuławska

oraz parafianie zamieszkujący:

 • Cisy
 • Gajewo III
 • Grobelno
 • Kałdowo II
 • Kałdowo Wieś
 • Kamienicę
 • Kamionkę
 • Kościeleczki

Tereny te znajdują się w gminie Malbork, w powiecie malborskim, w województwie pomorskim.

Na terenie parafii mamy jedyny w Polsce Pomnik Pomordowanych Polskich Celników. Uroczystości pod pomnikiem, związane z upamiętnieniem tego wydarzenia odbywają się zawsze 1 września o godzinie 10.00 (patrz galeria).

Przy kościele znajduje się cmentarz parafialny, na którym spoczywają m.in. Gen. brygady inż. dyplomowany I-wszy gł. dowodzący Powstania Wielkopolskiego Stanisław Taczak, oraz Monika Izdepska, która w czasie okupacji hitlerowskiej w swoim domu, na terenie naszej Parafii organizowała spotkania członków kierownictwa AK - "Młody Las".

Organizowane były także kursy nauczania wśród Polaków przebywających na przymusowych robotach w Malborku. Członkowie organizacji "Młody Las" spotykają się 1 września przy grobie p. Moniki Izdepskiej. Tablicę Pamiątkową umieszczono na ścianie kaplicy cmentarnej obok tablicy Gen. S. Taczaka. Tablica ta została ufundowana przez Przewodniczącego Rady Miasta Pana Arkadiusza Mroczkowskiego (patrz galeria).

DUSZPASTERZE:

Dotychczasowi ks. Proboszczowieparafii św. Józefa w Malborku (imię i nazwisko oraz daty urzędowania):

 • ks. Leon Domsta 1947 - 1958
 • ks. Władysław Czarniak 1958 - 1992
 • ks. Jan Potrykus od 1992

ks. Wikariusze parafii św. Józefa w Malborku od 1992 r.:

 • ks. Jerzy Cholewiński 1992-1993
 • ś.p. ks. Janusz Dzieniszewski SVD 1993
 • dk. Tomasz Janikowski 1996-1997
 • ks. Marek Glodek SVD 1998-2000 (obecnie pracuje w Afryce)
 • ks. Krzysztof Kobylski 2000-2001
 • ks. Mirosław Wronka 2001-2003 (pierwszy rok jako diakon na urlopie, drugi rok jako ksiądz)
 • ks. Waldemar Joniak 2003 (2 miesiące)
 • ks. Andrzej Galijewski SVD 2003-2004
 • ks. Roman Cielas 2004-2006
 • ks. Andrzej Jaździewski od 2006 - 2012
 • ks. Grzegorz Furgał od 23.08.2012 - 31.08.2016
 • ks. Sławomir Głodzik od 01.07.2017

Z ŻYCIA PARAFII:

 • 1.01.1992 r. Proboszczem został ks. Jan Potrykus
 • W naszej parafii prowadzimy wiele inwestycji. Wprowadzamy także różne formy duszpasterstwa. Przy parafii działa 6 Róż Żywego Różańca, Caritas, koło ministranckie, koło misyjne oraz dziecięcy Żywy Różaniec prowadzi to ks. proboszcz Jan. Przy parafii działa również zespół muzyczny "Aga" którego prowadzącym jest p. S. Smyk. Zespół za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany na koncertach piosenki religijnej w diecezji elbląskiej, zajmował I lub II miejsce. Oprawą liturgii Mszy Św. niedzielnej dla dzieci o 10:00 (czytania i śpiew), a także przygotowaniem nabożeństw różańcowych i drogi Krzyżowej dla dzieci oraz innych zajmuje się Ksiądz i p. katechetka Jolanta Cybulska.
 • 16.01.1992 r.- wprowadziliśmy Apel Jasnogórski, który odprawiany jest każdego 16. dnia miesiąca na pamiątkę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II (patrz galeria).
 • 18.01.1992 r. zaczął grać w parafii nowy organista p. Tadeusz Oleszczuk. W lutym założył chór parafialny. Zmarł nagle 1 maja 2009 r. Obecnie organistą jest nasz parafianin p. Kazimierz Michalski.
 • Pierwsze bierzmowanie młodzieży, Sakramentu udzielił 20 czerwca 1992 r. Ks. Bp. Andrzej Śliwiński.
 • Odbyło się spotkanie ze wszystkimi, którzy chcą włączyć się w prace przy kościele i na plebanii. (budowa kaplicy cmentarnej, nowego ogrodzenia i remonty) Postanowiono wybudować kancelarię parafialną. Nowa kancelaria będzie znajdować się zaraz przy wejściu. Miejsce wydzielono z części salki katechetycznej. Budowy nowej kancelarii podjął się p. Ryszard Pietrulewicz.
 • Po Mszy Św. została poświęcona nowa kaplicę cmentarną, której budowę ukończyliśmy 8 maja 1992 r. (patrz galeria).
 • Wybudowaliśmy nową łazienkę dla ks. wikariusza, której wcześniej nie było, a także toaletę dla gości na plebanii koło kuchni oraz wyremontowaliśmy łazienkę ks. proboszcza. Prace wykonali panowie Andrzej i Henryk Nowojewscy. Prace malarskie wykonał p. Henryk Górski (patrz galeria).
 • Od 1992 r. wprowadziliśmy adorację Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu (od 20.00 do 24.00 w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, czuwania Żywego Różańca, Wieczystego Różańca, Młodzież, Małżeństw i Rodzin. Wtym czasie jest okazja do spowiedzi).
 • W parafii powstaje schola dziecięca i koło misyjne - prowadzi je Ks. Proboszcz.
 • W kwietniu 1992 r. w Wielkim Poście pierwszy raz wyjechaliśmy na Kalwarię do Wiela. Pojechało ok.100 os. (młodzież i dorośli), aby odprawić tam DROGĘ KRZYŻOWĄ z pochodniami i przy świecach.
 • Organizowane są koncerty piosenki religijnej, o tematyce MĘKI PAŃSKIEJ.
 • Zakończyliśmy prace nad nową nawierzchnią alejek na cmentarzu.
 • Rozpoczynamy prace przy budowie nowego ogrodzenia przed kościołem, plebanią i cmentarzem.
 • W Święto M.B.Królowej Polski (3 maja) wprowadziliśmy nabożeństwa majowe przy kapliczkach i krzyżach należących do wiosek naszej parafii (w Cisach, Grobelnie, Kościeleczkach, Kamionce, Kamienicy).
 • Zrobiliśmy przejście z plebani do zakrystii (dotychczas wejście do Kościoła było przez salkę katechetyczną),prace wykonali panowie Licznerski, Salamon, Ziarnik. Prace malarskie wykonał p. Henryk Górski.
 • Odnowiliśmy po wielu latach Msze Św.w Cisach - zawsze  od 15.08.1992 r. o godzinie 14:00.
 • 16.08.1992 r. zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd oazowy dla młodzieży -Tuchomek na Kaszubach. Nad wspaniałe jezioro i tereny pełne lasu. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Św.-"polowej" pod brzozowym Krzyżem. Zawsze w piątki odprawialiśmy Drogę Krzyżową w lesie, wieczorami siedzieliśmy przy ognisku, chodziliśmy na długie spacery i graliśmy w różne zabawy. Uczestniczyło ok. 100 os., było wiele atrakcji: zwiedzaliśmy Trójmiasto, Kościół Mariacki w Gdańsku, Katedrę w Gd. -Oliwie., Sopot, ZOO, pływaliśmy statkiem i wodolotem na Hel, zwiedzaliśmy oceanarium w Gdyni, DAR POMORZA i okręt wojenny. Często chodziliśmy na plażę. Wspaniały czas, który połączony był z Eucharystią, modlitwą i wypoczynkiem.
 • Kościół - przy ołtarzu i pod chórem rozebraliśmy "boazerię" z płyt paździerzowych.
 • Rozebraliśmy drewniane stopnie do ołtarza głównego, przez co powiększyła się przestrzeń w prezbiterium.
 • Zrobiliśmy szeroki stopień, na którym ludzie mogą klękać, by przyjąć Komunię Św.
 • Z inicjatywy obecnego ks. proboszcza Jana Potrykusa wydajemy co roku (od 1993 r.) nasze parafialne kalendarze ścienne. Każdego roku umieszczane jest inne zdjęcie kościoła. Wydajemy również kalendarzyki kieszonkowe ze zdjęciami naszego kościoła, które są rozdawane podczas kolędy wraz z obrazkami. Bardzo dziękujemy właścicielom drukarni ( p. Waszkiewiczowi i p. Panterowi), która znajduje się na terenie naszej parafii, a dzięki których pomocy możemy te kalendarze wydawać.
 • Jasełka dzieci z naszej parafii ze szkoły nr 2. Dzieci z tej szkoły wystąpiły z uprzejmości pani dyrektor Prokopowicz i p. Waniewskiej, które mieszkają w naszej parafii.
 • Podczas wszystkich Mszy św. świadectwo składali członkowie grupy AA.
 • Rozpoczęliśmy prace przy konserwacji i renowacji ołtarza głównego. Prace prowadził p. Leopold Bliskowski, odnowiony ołtarz poświęcił ksiądz Bp. Andrzej Śliwiński-25grudnia.
 • 1 stycznia 1995 r. gościliśmy w naszej parafii J.E. ks. Bp A. Śliwińskiego, który odprawił Mszę św. w intencji rodzin i małżeństw, które w danym roku obchodzą rocznicę lub jubileusz małżeństwa. Podczas tej Mszy św. małżeństwa odnowiły przysięgę składaną w dniu ślubu. Ks. Biskup wszystkim jubilatom wręczył z tej okazji okolicznościowe obrazy, przez siebie podpisane, a parom małżeńskim udzielił błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego życia.
 • 1 stycznia obchodziliśmy Światowy Dzień Modlitwy o Pokój.
 • PIELGRZYMKA Z PARAFII DO RZYMU.  W dniach 16-23.02.1993 r. parafianie wraz z proboszczem udali się na pielgrzymkę do Rzymu (50 osób). Zwiedzano Wiedeń, Asyż, Rzym, Loretto, San Marino, Wenecję, Tortoretto na Adriatykiem. Podczas pielgrzymki mogliśmy uczestniczyć w zorganizowanej tylko dla nas audiencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Jego prywatnej bibliotece. [/b] W darze ofiarowaliśmy Papieżowi obraz zamku w Malborku.
 • W parafii rozpoczynamy cykl comiesięcznych wykładów "Porozmawiajmy o Bogu". Wykłady mają omawiać tematykę biblijną. Zapraszani są wykładowcy świeccy i duchowni.
 • Poddaliśmy konserwacji organy, które również zostały naprawione (pracę wykonali panowie Łukaszewscy, którzy konserwują i naprawiają organy w kościołach w katedrze Oliwskiej, w Kamieniu Pomorskim, w Świętej Lipce i innych organach na których odbywają się koncerty) (patrz galeria).
 • Wyłożyliśmy cegłą klinkierową łuki przy prezbiterium, oraz przy ołtarzu wokół okien nadając tym samym bardziej neogotycki charakter naszemu kościołowi.
 • Kolejny raz gościmy J.E. bp. A. Śliwińskiego, który błogosławi małżeństwa obchodzące rocznicę lub jubileusz zawarcia tego sakramentu.
 • Ks. proboszcz J.Potrykus został przez Bp. elbląskiego ustanowiony dekanalnym duszpasterzem młodzieży.
 • Rekolekcje dekanalne dla młodzieży. Msza Św. z nauką, nabożeństwo pasyjne, nabożeństwo pokutne, spowiedź, i zakończenie.
 • Rozpoczęto pracę przy betonowaniu chodników przed kościołem, wokół kościoła do garażu.
 • Malowanie plebanii
 • położenie boazerii na plebanii, w dużym pokoju proboszcza (Boazerię układali p. M. Gendek, p. T. Wlazło, ks. J. Potrykus)
 • Koncert zespołu Duval z Gdańska.
 • Kolejne wakacje i oaza dla młodzieży
 • Boże Narodzenie -jasełka parafialne oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołów z różnych parafii
 • Opłatek dla chóru parafialnego i żywego różańca
 • Boże Narodzenie w sztuce. Koncert chóru Every Late
 • Przeniesienie krzyża na cmentarzu i wybudowanie ołtarza do odprawiania Mszy Św. (patrz galeria)
 • Tradycyjnie wyjeżdżamy na kalwarię do Wiela, aby odprawić wieczorem Drogę Krzyżową.
 • Postawiliśmy grotę MB. Niepokalanej przy wejściu do kościoła (patrz galeria).
 • Wprowadzono uroczyście obchodzony z Mszą Św. Światowy Dzień Chorych- udzielenie Sakramentu Chorych, a po Mszy św. dla uczestników kawa, herbata i ciastka.
 • Dzień Chorych organizujemy także w Tygodniu Miłosierdzia i w drugim dniu rekolekcji wielkopostnych.
 • PIERWSZA KOMUNIA ŚW. DLA DZIECI kl. 2 i 3.
 • Pielgrzymka samochodowa do Lichenia i do Włocławka - do miejsca, gdzie został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko.
 • kolejne malowanie kościoła
 • Nowe gabloty w przedsionku kościoła
 • Zakończono budowę i malowanie ogrodzenia kościoła i cmentarza od ulicy Kościelnej. Wszystkim Paniom i Panom, którzy w tym pomagali składamy Bóg zapłać! (patrz galeria).
 • Pielgrzymka małżeństw do Montowów W. -diecezjalnego sanktuarium - św. Doroty
 • Zakupiliśmy nowy dywan do prezbiterium i chodnik na stopień komunijny. Dar od Żywego Różańca(patrz galeria).
 • Niektórzy z naszych parafian przystąpili do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Elblągu.
 • Koncert zespołu Genezaret
 • Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp. J. Wysocki.Podczas Mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania.
 • Koncert piosenki religijnej w wykonaniu zespołu Kałdowiacy.
 • Powstaje kolejny zespół muzyczny, skład: Dorota Babieczko-flet boczny, Marta Kownacka-gitara i śpiew, Lucyna Kumur-śpiew, Elżbieta Wojtarowicz-gitara i śpiew.
 • W uroczystość Bożego Ciała ołtarze przygotowują mieszkańcy a ostatni-IV, na placu przy kościele, przy którym zawsze na zakończenie jest odprawiana Msza Św., każdego roku przygotowują mieszkańcy innej wsi.
 • Rozpoczynamy pracę przy drewnianej konstrukcji dachu, oraz drewnianej części wieży kościoła. Prace wykonał p. J. Wilk.
 • Gościliśmy o. orionistę - Marka Krakusa, który pracuje na misjach w Kenii (Afryce).
 • W wakacje kolejny raz organizujemy obóz oazowy dla młodzieży na Kaszubach.
 • Dożynki parafialne są zawsze w drugą niedzielę września (patrz galeria).
 • Ustawianiem choinek na Boże Narodzenie zajmują się parafianie - p. Orłowski, p. Oryl, -p. Garbala, p. Wojtarowicz, p. Szczepański, p. Bapko, p. Drabik, p. Staszkiewicz, p. J. Pytliński, oraz młodzież. Każdego roku choinki kupują i przywożą p. Babiański i R. Kowalski, oraz inni parafianie z Grobelna. Dekoracją choinek lampkami zajmują się p. R. Orzechowski, p. A. Jaworski, p. T. Orzechowski, oraz inni. Za ich zaangażowanie w dekoracje na Boże Narodzenie składamy Bóg Zapłać!
 • Gościliśmy młodzieżowy zespół muzyczny z Susza, który ubogacił swoim śpiewem liturgię. O godz. 15 odbył się koncert tego zespołu.
 • 2 LUTY - ŚWIĘTO M.B. GROMNICZNEJ. ZAKOŃCZYŁO SIĘ NAWIEDZENIE OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W RODZINACH NASZEJ PARAFII.
 • Do naszej parafii został skierowany na praktykę diakońską Krzysztof Stasal.
 • Droga Krzyżowa dla młodzieży, na którą pojechało na Kalwarię do Wiela ok. 100 osób.
 • Położyliśmy nową posadzkę (z płytek) na górnym korytarzu plebanii, oraz do biura i w przedsionku. Za ofiarowanie płytek składamy Bóg zapłać panom J. Wieczorkowi i D. Mędrzyckiemu.
 • Wyłożyliśmy cegłą klinkierową łuki w prezbiterium (patrz galeria).
 • Zakupiliśmy nowe kinkiety na boczne ściany kościoła (patrz galeria).
 • Zakupiliśmy 3 nowe żyrandole do kościoła (patrz galeria).
 • Wyłożyliśmy sufit w kościele deską z modrzewia (patrz galeria).
 • Gościliśmy zespół muzyczny z Gdańska. Śpiewali na Mszach św., po których zbierali ofiary na pomoc chorej koleżance. Wspaniałą rzeczą było to, że specjalnie zebrali się i przygotowali program, aby zebrać fundusze na jej leczenie.
 • Wyłożyliśmy cegłą klinkierową łuki przy wyjściu z kościoła i w przedsionku (patrz galeria).
 • W RODZINACH NASZEJ PARAFII GOŚCIŁY RELIKWIE ŚW. WOJCIECHA. NAWIEDZENIE POPRZEDZIŁY REKOLEKCJE GŁOSZONE PRZEZ OO. ORIONISTÓW.
 • 26.04.1996 r. przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość nawiedzenia figury M.B. Fatimskiej(patrz galeria) Odbyła się uroczysta Msza św., w której brali udział księża z dekanatu Malbork I i Malbork II. Było całonocne czuwanie.
 • 23. 01. 1998 r. Ks. Proboszcz Jan Potrykus obchodził w naszej parafii 15-rocznicę kapłaństwa. Msze św. odprawił i kazanie wygłosił J.E. Bp. ks. A. Śliwiński. We Mszy św. brało udział 7-ks. Jubilatów, którzy pracują w Diecezji Elbląskiej i Gdańskiej.
 • Pierwsza Komunia Św. przypadająca w Dniu Matki (26 maja). Wszystkie dzieci, przyjmujące w tym dniu komunię Św. uroczyście, przed ołtarzem dawały swoim matkom róże. Dla matek było to niespodziewane i wzruszające przeżycie.
 • VI 1998 r. -do naszej parafii zostaje skierowany wikariusz o. MAREK GLODEK SVD(ojciec werbista), który pozostaje u nas do czerwca 2000 r. Po odejściu z parafii wyjechał na misje do Afryki (Botswana i Zimbabwe) (patrz galeria).
 • Tynkowanie plebanii i kościoła (kolor jasno żółty) wykonał p. Jarosław Ziębiński (patrz galeria).
 • Posadzkę kościoła w prezbiterium wyłożyliśmy hiszpańską glazurą (patrz galeria).
 • Wyłożyliśmy pozostałą część kościoła nawę główną i boczne marmurem (patrz galeria).
 • Zabezpieczenie dachu plebanii - położenie papy termo-zgrzewalnej. Wykonali panowie Adam Śudowski, Krzysztof Wysocki, Ryszard Drabik.
 • Nowy dach nad kaplicą cmentarną - nowa konstrukcja drewniana i papa. Wykonali panowie Jarosław Ziębiński i Krzysztof Wieczorek.
 • malowanie plebanii
 • Wprowadzenie na rozpoczęcie i zakończenie wakacji ogniska dla dzieci i młodzieży połączone z modlitwą i rozrywką
 • W październiku w TYGODNIU MISYJNYM zapraszamy do parafii misjonarzy.Pierwszą była Siostra Pallotynka-Marta Litawa. Podczas Mszy św. opowiadała o trudnej pracy na misjach.
 • Postawiliśmy nowe ogrodzenie z kamienia i stali przed Plebanią od strony ul. Tczewskiej.
 • Wyposażyliśmy plebanię w meble - Otrzymaliśmy nowe krzesła do prezbiterium - dar p. Uzdowskich (patrz galeria).
 • Otrzymaliśmy nowe nagłośnienie i paramenty liturgiczne - dar dzieci 1-komunijnych.
 • Obsadziliśmy świerkami oraz drzewami ozdobnymi cmentarz i plac wokół kościoła (patrz galeria).
 • 12.10.2002 r. - OBCHODZILIŚMY 70-TĄ ROCZNICĘ USTANOWIENIA NASZEJ PARAFII. W tym dniu w naszym kościele z rąk J. E. Biskupa Andrzeja Śliwińskiego przyjął święcenia kapłańskie diakon Mirosław Wronka, który przebywał w naszej parafii przez rok na urlopie dziekańskim.
 • 23.I.2003 r. - 20 rocznica /Jubileusz/  Kapłaństwa ks. Proboszcza.
 • 2004r - do parafii skierowany został Ks. Roman Cielas - wikariusz.
 • 2006 r. -do parafii skierowany został Ks. Andrzej Jaździewski - wikariusz. Ustanowiony w 2009 r. decyzją Bp. elbląskiego dekanalnym duszpasterzem młodzieży.
 • Wymieniliśmy na nowy odsłuch na plebani i w przedsionku kościoła, pomalowaliśmy ławki oraz ociepliliśmy je wykładziną (patrz galeria).
 • 2007 r.  - Wyremontowaliśmy Zakrystię oraz wyposażyliśmy ją w meble. (Głównymi fundatorami byli rolnicy oraz właściciele sklepów i hurtowni z materiałami budowlanymi naszej parafii - firma Domek p. Wieczorek oraz p. Mędrzycki i p. Grzesik) (patrz galeria).
 • Zakupiliśmy nowe klęczniki.
 • Dodatkowo kupiliśmy kilkanaście nowych szat liturgicznych: ornaty, alby oraz komże dla ministrantów, kilka nowych chorągwi, nowy baldachim, kilka zestawów nowych obrusów, krzyż procesyjny (kopia pastorału Jana Pawła II ), nowe świeczniki, zestaw świec olejowych.
 • Na bieżąco dbamy o małą architekturę wokół kościoła i na cmentarzu.
 • 23.I.2008 r. - 25 rocznica kapłaństwa ks. Proboszcza. Uroczystej Mszy św. w Bazylice w Gdańsku Oliwie przewodniczył Ks. Arcybiskup T. Gocłowski. We Mszy św. brali także udział księża pracujący w diecezji elbląskiej i gdańskiej (patrz galeria).
 • 2008 r.- wymieniliśmy wszystkie 16 okien na plebanii, drzwi balkonowe i wejściowe.
 • 14.08.2010 r. - powstała strona internetowa naszej parafii.
 • 28.08.2010 r. - dożynki parafialne (patrz galeria)
 • 2009 r. - kupiliśmy piec gazowy.
 • 1.09.2010 r.- rozpoczęcie roku szkolnego Zespół Szkół nr.1 (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz w Gimnazjum Gminnym
 • 1.09.2010 r. - uroczystości pod jedynym w Polsce Pomnikiem Pomordowanych Celników (patrz galeria)
 • 5.10.2010 r.- podpisaliśmy umowę z firmą dekarską p. Danielem Drużdż i p. Franciszkiem Fera na prace dekarskie - wykonanie kapitalnego remontu dachu naszego kościoła (bez zmiany konstrukcji dachu). Wykonaliśmy: zdjęcie starej dachówki, konserwacja głównej konstrukcji dachowej, położenie membrany (trójwarstwowej folii zabezpieczającej dach przed deszczem i przepuszczającej nadmiar ciepła), wymiana wszystkich łat i kontrłat na nowe, położenie nowej, niemieckiej dachówki BOGENER DACHZIEGEL o bardzo wysokiej jakości, zainstalowanie płotków śniegowych, wymiana rynien i rur na cynowo-tytanowe. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary. Dziękujemy Panom z Komitetu budowlano-ekonomicznego: H. Paszylka, P. Wysocki, F.Litawa, W.Bernacki, A. Mroczkowski, S. Krawczyk, Z. Pasternak, także firmie Golden., którzy nam pomogli. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli (parafian i nie tylko) o dalsze wspieranie prac związanych z remontem naszego kościoła.
 • 7.10.2010 r. - rozpoczęto prace  przy  remoncie dachu.
 • 12.10.2010 r. - 78-ta rocznica ustanowienia naszej parafii
 • 16.10.2010 r. - pielgrzymka parafialna do Gietrzwałdu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: Msza św., droga krzyżowa i zwiedzanie Sanktuarium (w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II)
 • 16.10.2010 r. - godz.17.00 - msza św. połączona z poświęceniem sztandaru KOŁA MYŚLIWSKIEGO NR 1  "DZIK" w 65-tą rocznicę ich istnienia
 • 25.10.2010 r.- rozpoczęto prace przy wymianie pokrycia dachu na nowe od strony południowej (młyna).
 • 26.10.2010 r. - zakupiliśmy 8-milimetrową linkę miedzianą i wszystkie elementy do mocowania nowej instalacji odgromnienia. W tym dniu rozpoczęto też prace instalacyjne, za co dziękujemy panom: R. Orzechowskiemu i A. Jaworskiemu.
 • 29.10.2010 r. - zakończono prace od strony połnocnej dachu (od strony cmentarza).
 • 30.10.2010 r. - pokryto dach folią trójwarstwową (membraną) oraz założono łaty i kontrłaty. Ta strona dachu przygotowana jest do układania nowej dachówki.
 • 26.11.2010 r. - zakończyliśmy kapitalny remont dachu.
 • 16.05.2011 - rozpoczęliśmy malowanie kościoła. Jest to dar rodziców dzieci, które w tym roku przystępują do Pierwszej Komunii Św. Przy tej okazji zdjęliśmy płyty paździerzowe ("boazerię") ze ściany kościoła od strony plebanii. Malowanie kościoła zakończyliśmy 27.05.2011.
 • Dziękujemy za bezinteresowne malowanie kościoła panu Henrykowi Górskiemu i jego współpracownikom, Ryszardowi Orzechowskiemu oraz wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w sprzątanie i wystrój kościoła.
 • Przeprowadziliśmy renowację i malowanie głównych drzwi wejściowych do świątyni. Za wykonanie tej pracy dziękujemy serdecznie Tomaszowi Śmieszkowi.
 • lipiec 2011 wymieniliśmy wszystkie żarówki w kościele i na plebanii na energooszczędne. Fundatorem zakupu wszystkich tych żarówek jest p. Mariusz Zakrzewski (właściciel stacji kontroli pojazdów w Cisach). Panu Mariuszowi za tę ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać i obiecujemy pamięć w modlitwie.
 • 15.07.2011 wymieniliśmy już wszystkie żarówki w kościele na energooszczędne i zakupiliśmy farbę, którą zostaną pomalowane na nowo ławki w kościele
 • Pomalowaliśmy cały kościół, a od 1.08 rozpoczęliśmy malowanie ławek. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy bezinteresownie włączyli się w malowanie ławek.
 • Wymieniliśmy obudowę balkonu nad wejściem do plebanii. Dziękujemy p. Krzysztofowi Grzesikowi z Grobelna, który ufundował material do jej wykonania, oraz p. Andrzejowi Nowojewskiemu, który wykonał tę pracę.
 • Dziękujemy mieszkańcom Kościeleczek za zebranie kwoty 2700 zł i przeznaczenie jej na zakup dla kościoła nowego, wełnianego dywanu w prezbiterium między ołtarzem a ołtarzem głównym, nowego chodnika na stopniu komunijnym oraz świec olejowych wraz z całorocznym zapasem oleju.
 • Dziękujemy również sołtysom Kościeleczek oraz pozostałych wiosek za podjęcie inicjatywy i przeznaczenie zebranych pieniędzy na zakup granitowego ołtarza i ambonki w kościele. Poszczególne wioski ofiarowały na ten cel następujące kwoty: Cisy - 910 zł, Grobelno - 1460 zł, Kamienica - 1900 zł, Kamionka - 650 zł, Kościeleczki - resztę z 2700 zł, jaka pozostała po zakupieniu dywanu, chodnika i świec olejowych. Łączna kwota w wysokości ok. 5000 zł została wpłacona na konto remontowo-budowlane naszej parafii i umieszczona na lokacie.
 • Rozpoczęliśmy malowanie plebanii. Dziękujemy Panom: H. Górskiemu, K. Jędrzejewskiemu, T. Kuczmie oraz M. Szymańskiemu za podjęcie się wykonania tej pracy.
 • Dziękujemy także Panu E. Kołodyńskiemu za ofiarowanie dla parafii z przeznaczeniem na plebanii nowych karniszy, zasłon i firan. Szczególne podziękowania chcemy złożyć Pani H. Borkowskiej-Olewnik za pomoc przy realizacji tej inicjatywy.
 • W tym roku kalendarzowym zamierzamy wyremontować jeszcze dach na wieży naszego kościoła.
 • 16.05.2011 r. rozpoczęliśmy malowanie kościoła. Jest to dar rodziców dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. Przy tej okazji zdjęliśmy płyty paździerzowe ("boazerię") ze ściany kościoła od strony plebanii. Malowanie kościoła zakończyliśmy 27.05.2011.
 • Dziękujemy za bezinteresowne malowanie kościoła panu Henrykowi Górskiemu i jego współpracownikom, Ryszardowi Orzechowskiemu oraz wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w sprzątanie i wystrój kościoła.
 • Przeprowadziliśmy renowację i malowanie głównych drzwi wejściowych świątyni. Za wykonanie tej pracy dziękujemy serdecznie Tomaszowi Śmieszkowi.
 • Aby dokończyć odnowienie kościoła, planujemy jeszcze pomalować na nowo ławki w kościele. 15 lipca zakupiliśmy już farbę na ten cel.
 • 15 lipca wymieniliśmy już także wszystkie żarówki w kościele na energooszczędne. Fundatorem jest p. Mariusz Zakrzewski (właściciel stacji kontroli pojazdów w Cisach). Panu Mariuszowi za tę ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać i obiecujemy pamięć w modlitwie.
 • 1 sierpnia rozpoczęliśmy malowanie ławek w kościele. Zakończyliśmy je 8 sierpnia. Ludzie włączyli się w malowanie ławek w kościele. Wszystkim którzy włączyli się w malowanie ławek w kościele składamy Bóg zapłać.
 • 11 sierpnia zamontowaliśmy nową obudowę balkonu nad wejściem do plebanii. Za ufundowanie obudowy i za zamontowanie jej dziękujemy panom: Krzysztofowi  Grzesikowi z Grobelna i Andrzejowi Nowojewskiemu.
 • W dalszej kolejności planujemy następujące inwestycje: malowanie wieży kościoła, nową toaletę na cmentarzu, remont organów, remont kaplicy cmentarnej, położenie nowego chodnika od strony cmentarza, izolację pionową i poziomą fundamentów kościoła oraz inne konieczne remonty w kościele i na plebanii. Kolejnośc inwestycji zależy od tego ile ofiar zdołamy zebrać. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Pomalowaliśmy cały kościół, a od 1.08 rozpoczeliśmy malowanie ławek. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy bezinteresownie włączyli się w malowanie ławek.
 • Wymieniliśmy obudowę balkonu nad wejściem do plebanii. Dziękujemy p. Krzysztofowi Grzesikowi z Grobelna, który ufundował materiał do jej wykonania, oraz p. Andrzejowi Nowojewskiemu, który wykonał tę pracę.

Ofiary na wykonanie prac remontowych prosimy wpłacać na numer konta: 35102017520000040201154988, Rzymsko-Katolicka Parafia św.Józefa w Malborku. ul.Kościelna 5. Dopisek: ofiara na cele kultu religijnego.

 • Rozpoczęliśmy malowanie plebanii. Wszystkim, którzy zakupili materiał i wykonali tę pracę, składamy Bóg zapłać.
 • Dziękujemy także p. Kołodyńskiemu za ofiarowanie nowych firan na plebanię.
 • 1.01.2012 - 20-ta rocznica ustanowienia ks.Jana Potrykusa Proboszczem naszej parafii. Składamy serdeczne Bóg zapłać za jego posługę duszpasterską.
 • 23.01.2012 - 29-ta rocznica kapłaństwa ks.Proboszcza Jana Potrykusa. Szczęść Boże !
 • 11.02.2012 (sobota) - XX Światowy Dzień Chorych (ustanowiony przez Bł. Jana Pawła II)
   W tym dniu msze święte w intencji chorych połączone z udzieleniem sakramentu chorych odbyły się o godz.10.00 i 18.00.
 • 25.03.2012 -  XX. ROCZNICA  USTANOWIENIA  DIECEZJI  ELBLĄSKIEJ
 • 06.05.2012 - I Rocznica I Komunii Św.
 • 13.05.2012 - Msza Św. i Nabożeństwo Majowe w Kościeleczkach przy Kapliczce M.B.F.
 • 20.05.2012 - zakończenie remontu i poświęcenie Kaplicy Cmentarnej przy Kościele
 • 27.05.2012 - I Komunia Św. i Biały Tydzień
 • 07.06.2012 - Uroczysta Procesja Bożego Ciała (szczególne podziękowania dla Malborskiej Policji - P. Komendanta Medrzyckiego i P. Naczelnika Ulatowskiego) i Oktawa Bożego Ciała (codzienne nabożeństwo z procesją)
 • 09.06.2012 - 12.06.2012 - Rekolekcje przed Nawiedzeniem OMBCZ
 • 11.06.2012 - 12.06.2012 - Nawiedznie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
  • 11 czerwca (poniedziałek)
  • 16.00 - Nabożeństwo oczekiwania na obraz M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ
  • 16.30 - procesja do miejsca powitania obrazu, który przyjeżdża z Szymankowa
  • 17.00 - przywitanie obrazu, procesjonalne wniesienie do kościoła, nabożeństwo i Msza św.
  • 20.00 - Różaniec
  • 21.00 - Apel  Jasnogórski
  • 22.00 - czuwanie młodzeży
  • 23.00 - modlitwa za zmarłych
  • 24.00 - Msza św. w intencji powołań
 • 12 czerwca (wtorek)
  • 1.00 - 7.00 - czuwanie mieszkańców parafii:
   • 1.00 - 2.00 - Agrestowa, Akacjowa, Boczna, Brukowa, Brzozowa, Bukowa
   • 2.00 - 3.00 - Ceglana, Czereśniowa, Cisy, Cisowska, Dębowa, Działkowa
   • 3.00 - 4.00 - Gajewo III, Główna, Głogowa, Grobelno
   • 4.00 - 5.00 - Jaśminowa, Jesionowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krzywa, Kamionka
   • 5.00 - 6.00 - Kamienica, Kałdowo Wieś, Kościeleczki, Malinowa, Ogrodowa
   • 6.00 - 7.00 - Porzeczkowa, POHZ, Różana, Solskiego, Tczewska, Topolowa, Wierzbowa, Warsztatowa, Żuławska
  • 7.00 - Godzinki do N.M.P.
  • 8.00 - Msza św.
  • 9.00 - Różaniec
  • 10.00 - Msza św. dla chorych
  • 11.30 - czuwanie młodzieży
  • 12.30 - czuwanie dzieci
  • 13.30 - Różaniec
  • 15.00 - Msza św dziękczynna za nawiedzenie naszej parafii przez Obraz M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ. Po Mszy św. procesjonalne przeniesienie Obrazu do samochodu - kaplicy. Obraz zostanie przewieziony do kolejnej parafii - do Tujska.
 • 28.06.2012 - Bierzmowanie
 • 29.06.2012 - zakończenie roku szkolnego
 • 22.08.2012 - odejście z parafii ks. Andrzeja (zostaje proboszczem parafii w Lisewie Malborskim). Naszym nowym wikariuszem zostaje ks. Grzegorz Furgał.
 • 15.08.2012 o godz. 14.00 Msza Św. w Cisach przy Kapliczce
 • 01.09.2012 - Nabożeństwo przy jedynym w Polsce pomniku ku czci Polskich Celników
 • 03.09.2012 - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 12 października 2012 (piątek) - Uroczysta msza św. o godz. 18.00 z okazji 80-tej rocznicy erygowania naszej parafii. Mszy św. będzie przewodniczył i wygłosi kazanie Ks. Henryk Kilaczyński, który pochodzi z naszej parafii. Będą również wszyscy księża z naszego dekanatu i zaproszeni goście.
 • REKOLEKCJE ADWENTOWE 15.XII.-18.XII.2013.Nauki glosi Ks.Roman Cielas. 

 • 21 grudnia 2013 - rozpoczęcie rozmowy z kamieniarzem - P. Kamińskim na temat realizacji ołtarza i ambonki )z granitu kaszmir złocisty) do presbiterium. Planowany termin realizacji na 19 marca - uroczystość Św. Józefa - dzień odpustu w naszej parafii. Przewidywany koszt ok. 17.000,00 zł. Wszystkim ofiarodawcom wpłacającym na konto na powyższy cel SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

 • 23 styczeń 2014 - 31 rocznica święceń kapłańskich Ks. Proboszcza Jana Potrykusa, godz. 11.00 uroczysta msza św. w Stogach
 • 19 marca 2014 - uroczystą msze św.o godz. 18.00 odprawił wraz z kśiężmi z dekanatu Ks. Bp Jan Styna. Podczas mszy odbyło się poświęcenie nowego ołtarza i ambonki z granitu (kaszmir złocisty)
 • 6 kwietnia 2014 - rozpoczęłiśmy Rekolekcje Wielkopostne
 • 27 kwietnia 2014 - Kanonizacja - ogłoszenie świętym papieża Jana Pawła II i Jana XXIII
 • 8 czerwiec 2014 - niedziela godz. 12.00 - rocznica I KOmunii Świętej
 • 19 czerwiec 2014 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Boże Ciało, 4 ołtarz przygotowywały Cisy
 • 29 czerwiec 2014 - w naszym kosciele gościliśmy Relikwie Św. Jana Pawła II, czuwanie odbyło się msza św. o godz. 16.00. Na uroczystość przybyło wiele osób - nie tylko w naszej parafii.
 • 25 lipca 2014 - święto św. Jakuba i Krzysztofa patrona kierowców. Po mszach św. poświęcenie samochodów i innych pojazdów
 • 15 sierpnia 2014 - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panbny - M. B. Zielnej, w trakcie każdej mszy poświęcenie ziół i kwiatów, o godz. 14.00 tradycyjnie od wielu lat msza św. w Cisach
 • 26 sierpnia 2014 - dzień modlitwy o chześcijan na bliskim wschodzie
 • 1 września 2014 - godz. 8.00 msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 9.00 uroczystość pod pomnikiem pomordowanych celników
 • 8 września 2014 - dożynki parafialne, starostami byli i przygotowywali oprawę liturgii mieszkańcy Cis
 • 1 pażdziernik 2014 - rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec przez cały miesiąc o 17.30 i dodatkowo dla dzieci w piątki o 16.00
 • 16 październik 2014 - poświęcenie kapliczki z figurą Matki Boskiej Różańcowej w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawłą II. Kapliczka znajduje się przy ul. Dębowej, ufundowana w całości przez Franciszka Litawę (przewodniczącego Rady Parafialnej)
 • Listopad 2014 - postawienie nowego krzyża przy grocie przed kościołem. Findatorami byli Państwo Wieczorek i Mędrzyckich
 • 1 lisotpada 2014 - uroczystość Wszystkich Świętych - msza św. na cmentarzu o godz. 14.00, różaniec z wypominkami przez cały miesiąc o 17.30
 • 1 grudnia 2014 - rozpoczynamy Adwent - Roraty o 7.00, przygotowanei do Świąt Bożego Narodzenia
 • 14 grudnia 2014 - rekolekcje adwentowe - nauki wygłosił Ks. A. Puchalski
 • 24 grudnia 2014 - Wigilia, pasterka o 24.00, przed mszą św. tradycyjnie łamiemy się opłatkiem
 • 31 grudnia 2014 - godz. 18.00 msza św. z nabożeństwem dziękczynnym, przebłagalnym za miniony rok i błagalnym o łaski i błogosławieństwo Boże na rok 2015. Tradycyjnie kośćiół otwarty od godz. 23.30 do 1.00
 • 29 stycznia 2015 - Jasełka w wykonaniu dzieci z Pzedszkola „PROMYK”
 • 2 luty 2015 - Święto Ofiarowania Pańskiego - M. B. Gromnicznej - w czasie każdej mszy poświęcenie świec
 • 28 lutego 2015 - Firma z Malborka Alpinlas - Pana Krystiana Jarmudy wycięła 3 duże suche drzewa z cmentarza (brzozę , świerk i jesion). Wielkie Bóg zapłać, ponieważ zrobili to za darmo.
 • 27 lutego 2015 - Przebudowaliśmy śmietnik na cmentarzu. Dotychczas istniejący został zburzony, ze względu na fakt, że wrzucano tam śmieci - nie tylko z cmentarza, a przez to musieliśmy płacić ogromne kwoty za utylizację. Podziękowania dla firmy Complex, za podstawienie kontenerów i Panom Z. Karkutowi,  R. Gierasimczukowi i D. Borkowskiemu oraz B. Zdziebłowskiemu z Kościeleczek za przygotowanie miejsca, w którym stoją kontenery i za to, że wcześniej ofiarowali czas aby pomagać przy wywozie śmieci z cmentarza.
 • 1 marca 2015 - Gościmy w naszej parafii zespół muzyczny - MASSUANA z Gdańska - prowadzony przez Tomasza Dorniaka (www.tomaszdorniak.pl). Po każdej Mszy św. koncert piosenki religijnej. W przedsionku będzie można kupić ich płyty.
  Godz. 14.00 w kościele odbędzie sięwykład - STOP DLA RAKA. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
 • Marzec 2015 - Stawiamy nowe ogrodzenie na cmentarzu od strony ulicy Zamkowej. Fundatorom serdecznie dzękujemy.
 • 19 marca 2015 - ODPUST PARAFIALNY - ŚW. JÓZEFA. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 16.00 (dla dzieci) i 18.00
 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 22 marca - 25 marca - Nauki głosić będzie Ks. Mieczysław Bojda.
 • WIELKI TYDZIEŃ 2015
  • WIELKI CZWARTEK
   • Msza św. godz. 18.00 - PAMIĄTKA USTANOWIENIA SAKRAMENTU AUCHARYSTII I SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
   • Adoracje wieczorne:
    • 20.00 - prowadzi ŻYWY RÓŻANIEC
    • 21.00 - prowadzi MŁODZIEŻ
    • 22.00 - w intencji MAŁŻEŃSTW I RODZIN
    • 23.00 - czuwanie w ciszy
  • WIELKI PIĄTEK
   • Msza św. godz. 18.00 - NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ
   • Adoracje wieczorne:
    • 20.00 - GORZKIE ŻALE
    • 21.00 - prowadzi MŁODZIEŻ
    • 22.00 - DROGA KRZYŻOWA
    • 23.00 - czuwanie w ciszy
  • WIELKA SOBOTA
   • Msza św. godz. 18.00 - NABOŻEŃSTWO ŚWIATŁA
   • Adoracje wieczorne:
    • 20.00 - prowadzi WIECZYSTY RÓŻANIEC
    • 21.00 - prowadzi MŁODZIEŻ
    • 22.00 - czuwanie w ciszy
   • Błogosławieństwo pokarmów co godzinę od 9.00 - 17.00
  • W TYCH DNIACH PODCZAS CZUWANIE JEST OKAZJA DO SPOWIEDZI !!!!
  • NIEDZIELA WIELKANOCNA
   • REZUREKCJA o godz. 6.00, pozostałe Msze św. 10.00, 12.00 i 18.00
  • DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT - Msze św. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00
 • MAJ MIESIĄC MARYJNY
  1 MAJA - Msze św. o 8.00 i 18.00

  NABOŻEŃSTWA MAJOWE - w kościele codziennie o godzinie 17.30

  Majówki na wioskach - przy kapliczkach i przy krzyżach - w niedziele o 14.00 zgodnie z ogłoszeniami.
  DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY CODZIENNIE GROMADZĄ SIĘ NA WIOSKACH - POD KAPLICZKAMI I KRZYŻAMI NA MAJÓWKACH.
  3 MAJA - niedziela - Uroczystość Królowej Polski - Msze św.: 8.00, 10.00, 12.00, 17.30 - w kościele nabożeństwo majowe, 18.00, 14.00 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE W CISACH
  10 MAJA - niedziela, 14.00 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE W GROBELNIE
  13 MAJA - środa - ŚWIĘTO M. B. FATIMSKIEJ - NABOŻEŃSTWO MAJOWE W KOŚCIELECZKACH - przy kapliczce o godz. 18.00
  16 MAJA - sobota - 21.00 APEL JASNOGÓRSKI
  17 MAJA - niedziela, 14.00 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE W KAMIONCE
  24 MAJA - niedziela, 14.00 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE W KAMIENICY
  31 MAJA -ostatnia niedziela maja, I KOMUNIA ŚW. o godz. 10.00 - PRÓBY DLA DZIECI W ŚRODY O 16.00 I SOBOTY O 10.00. Spotkania z rodzicami są ogłoszone w kościele

 • Spotkania przed Bierzmowaniem, dla młodzieży z III klas gimnazjum i starszych, którzy jeszcze nie byli bierzmowani - w piątki o godz. 18.00 Masz św. a następnie katecheza.

 • 20 września w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Dożynki Diecezjalne. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii- mieszkańcy Grobelna. Podczas tej uroczystości wybierano najpiękniejszy wieniec dożynkowy. NASZA PARAFIA ZAJĘŁA PIERWSZE MIEJSCE. GRATULACJE ! Wielke podziękowanie Paniom z Grobelna które w wykonanie tego wieńca włożyły wiele pracy. Serdeczne Bóg Zapłać ! Dziś Mszy Świętej przewodniczył J.E.Ks.Bp.Jan Styrna.

 • Remont plebanii przeprowadzono od 05.08 do 30.08. W odnowienie plebanii włączyło się bardzo wiele osób. Ofiarowały swój czas, meble, pracę i pięniądze. Dzięki tym osobom, któe pracowały i ofiarodawcom - pomalowano wszystkie pomieszczenia. Położono nowe posadzki w kancelarii, jadalni, na balkonie. Ofiarowano lub kupiono nowe meble do kancelarii, kuchni, pokoju gościnnego, jadalni, małego pokoju. Nowe Karnisze, firany, dywan i wykładzinę, regały na książki, oświetlenie i "świetlik" - okno dachowe na korytarzu. Wszyscy włożyli bardzo dużo serca i pracy, dlatego każdemu, kto w jakikolwiek sposób się w to włączył bardzo gorąco dziękujemy - BÓG ZAPŁAĆ.

 • REMONT ORGANÓW - 08. 10. 2015 r. - Rozpoczęły się prace przy kapitalnym remoncie naszych organów. Renowacje przeprowadzi znany organmistrz Pan Andrzej Guziak z Zakopanego. Pierwszym etapem jest demontaż instrumentu aby dokonać jego oczyszczenia i konserwacji.

 • Przypominamy o konieczności przedłużenia miejsc na cmentarzu po upływie 20 lat. Można to uczynić w kancelarii parafialnej. Za przedłużenie prawa własności, na kolejne 20 lat, pobierane są dobrowolne ofiary.

 • PIERWSZEGO LISTOPADA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00, o 14.00 Msza św. na cmentarzu. O godz. 18.00 Mszy św. nie ma. Spotykamy się na cmentarzu, pod krzyżem, tam odmówimy różaniec za zmarłych.

 • Drugiego Listopada Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.

 • RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI PRZEZ CAŁY LISTOPAD O GODZ. 17.30.
   
 • UWAGA ! 4.11.2015 BISKUP ELBLĄSKI KS.JACEK JEZIERSKI ZMIENIŁ DECYZJĘ O PRZENIESIENIU NASZEGO WIKARIUSZA DO PASŁĘKA. KSIĄDZ GRZEGORZ NADAL POZOSTAJE U NAS. BÓG ZAPŁAĆ I SZCZĘŚĆ BOŻE NA KOLEJNE DNI PRACY DUSZPASTERSKIEJ
 • DEKRETEM BISKUPA ELBLĄSKIEGO KS. JACKA JEZIERSKIEGO, Z DNIA 27.10.2015, NASZ WIKARIUSZ KS.GRZEGORZ FURGAŁ ZOSTAJE ODWOŁANY Z NASZEJ PARAFII Z DNIEM 14.11.2015 I PRZENIESIONY DO PASŁĘKA. TAM BĘDZIE PRACOWAŁ JAKO WIKARIUSZ W PARAFII ŚW.JÓZEFA. W MIEJSCE KS.GRZEGORZA PRZYCHODZI KS.MIROSŁAW WNĘK, KTÓRY DOTYCHCZAS TAM PRACOWAŁ. ODCHODZI OD NAS WSPANIAŁY DUSZPASTERZ I BARDZO DOBRY KSIĄDZ. WIELKA SZKODA.. ŻYCZYMY KS.GRZEGORZOWI WIELU ŁASK I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO
 • 1 stycznia 2016 minęły 24 lata posługi kapłańskiej proboszcza ks. Jana Potrykusa w naszej parafii. Składamy serdeczne Bóg zapłać za jego posługę duszpasterską.
 • 23 stycznia 2016 ks. proboszcz Jan Potrykus obchodzi jubileusz 33 lat kapłaństwa. Szczęść Boże !!!
 • W SOBOTĘ 30 STYCZNIA ZAKOŃCZYLIŚMY KOLĘDĘ.BARDZO DZIĘKUJEMY ZA SERDECZNE PRZYJĘCIE I SKŁADANE OFIARY.BÓG ZAPŁAĆ.MSZA ŚWIATA W INTENCJI WSZYSTKICH RODZIN,KTÓRE ODWIEDZILISMY-W NIEDZIELĘ-31 STYCZNIA O GODZ.8.00.TYCH Z PAŃSTWA U KTÓRYCH NIE BYŁO WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ,A CHCIELIBY ABY SIĘ ODBYŁA PROSIMY O KONTAKT W KANCELARII PARAFIALNEJ.
 • 2 lutego-święto Ofiarowania Pańskiego-M.B.Gromnicznej.Msze św.o godz.8.00,10.00,16.00 i 18.00. PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚW.-POŚWIĘCENIE ŚWIEC.
 • 10 LUTEGO -ŚRODA POPIELCOWA.ROZPOCZYNAMY CZAS WIELKIEGO POSTU. W ŚRODĘ OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY.Msze św.o godz.8.00,10.00,16.00 i 18.00.
 • DROGA KRZYŻOWA-W PIĄTKI o 16.00-dla dzieci,o 17.30-dla dorosłych,o 19.00-dla młodzieży.
 • GORZKIE ŻALE w niedziele o godz.17.30.
 • 11 LUTEGO-ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.Msze św.o godz.8.00,10.00-MSZA ŚWIATA ZA CHORYCH Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU CHORYCH i o 18.00.
 • 26 lutego założyliśmy nowe oświetlenie na plebanii. Na ganku - przed wejsciem - lampę ledową z czujnikiem ruchu oraz energooszczędne plafoniery w przedsionku, na korytarzu, w przejściu do zakrystii i w toaletach
 • W PIĄTEK 4 MARCA - DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - WIECZORNA DROGA KRZYŻOWA, ZE ŚWIECAMI, NA KALWARII W WIELU - NA KASZUBACH. WYJAZD O 16.30, POWRÓT OK PÓŁNOCY. PROGRAM: GODZ. 19.00 MSZA ŚW, PO MSZY DROGA KRZYŻOWA. KOSZT PRZEJAZDU AUTOKAREM OKOŁO 20 ZŁ. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE KS. JAN - PROBOSZCZ. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TYM NABOŻEŃSTWIE.
 • 19 MARCA-UROCZYSTOŚĆ ŚW.JÓZEFA PATRONA NASZEJ PARAFII.MSZE ŚW.W DZIEŃ ODPUSTU BĘDĄ O GODZ.8.00,10.00,16.00 i UROCZYSTA SUMA O GODZ.18.00.ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W MSZACH ŚW.W TYM DNIU.
 • Dnia 1 marca 2016 o godz.21.15 zmarła nagle siostra naszego proboszcza ks.Jana - Krystyna Potrykus-Gendek. Różaniec i Msza św.żałobna odbyła się w sobotę 5 marca o godz.10.00 w kościele św.Michała przy ul.3 Maja w Sopocie. Mszy Świętej przewodniczyć J.E. Ks. Bp Zbigniew Zieliński Uroczystość pogrzebowa-po Mszy św.o godz.12.00 na cmentarzu katolickim przy ul.Malczewskiego w Sopocie. Polecając zmarłą Miłosierdziu Bożemu składamy Bóg zapłać za pamięć w modlitwie.
 • 19 MARCA-UROCZYSTOŚĆ ŚW.JÓZEFA PATRONA NASZEJ PARAFII.MSZE ŚW.W DZIEŃ ODPUSTU BĘDĄ O GODZ.8.00,10.00,16.00 i UROCZYSTA SUMA O GODZ.18.00.ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W MSZACH ŚW.W TYM DNIU.
 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE,DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH,ROZPOCZNIEMY W NIEDZIELĘ PALMOWĄ-20 MARCA.NAUKI WYGŁOSI OJCIEC ALEKSANDER SZCZUKIECKI Z ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH. PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 20.03 - 23.03.2016 r. NIEDZIELA - 20 MARCA GODZ.8.00 Msza św.z nauką. GODZ.10.00 Msza św.z nauką. GODZ.12.00 Msza św.z nauką. GODZ.17.30 Gorzkie Żale. GODZ.18.00 Msza św.z nauką. PONIEDZIAŁEK - 21 MARCA GODZ.10.00 Msza św.z nauką ogólną. GODZ.16.00 Msza św.z nauką dla dzieci. GODZ.18.00 Msza św.z nauką ogólną. GODZ.19.00 Msza św.z nauką dla młodzieży. WTOREK 22 MARCA - DZIEŃ SPOWIEDZI. GODZ.9.00 SPOWIEDŹ ŚW. GODZ.10.00 Msza św.z nauką ogólną. GODZ.15.00 SPOWIEDŹ ŚW.- DLA DZIECI. GODZ.16.00 Nauka i nabożeństwo pokutne dla dzieci. GODZ.16.00 SPOWIEDŹ ŚW.- DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY. GODZ.18.00 Msza św.z nauką ogólną. GODZ.19.00 Nauka dla młodzieży. ŚRODA 24 MARCA - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI. GODZ. 8.00 Msza św. GODZ.10.00 Msza św.z nauką. GODZ.18.00 Msza św.z nauką. TACA Z WTORKU I ŚRODY PRZEZNACZONA JEST DLA OJCA REKOLEKCJONISTY.
 • WIELKI TYDZIEŃ 2016
  • WIELKI CZWARTEK
   • Msza św. godz. 18.00 - PAMIĄTKA USTANOWIENIA SAKRAMENTU AUCHARYSTII I SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
   • Adoracje wieczorne:
    • 20.00 - prowadzi ŻYWY RÓŻANIEC
    • 21.00 - prowadzi MŁODZIEŻ
    • 22.00 - w intencji MAŁŻEŃSTW I RODZIN
    • 23.00 - czuwanie w ciszy
  • WIELKI PIĄTEK
   • Msza św. godz. 18.00 - NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ
   • Adoracje wieczorne:
    • 20.00 - GORZKIE ŻALE
    • 21.00 - prowadzi MŁODZIEŻ
    • 22.00 - DROGA KRZYŻOWA
    • 23.00 - czuwanie w ciszy
  • WIELKA SOBOTA
   • Msza św. godz. 18.00 - NABOŻEŃSTWO ŚWIATŁA
   • Adoracje wieczorne:
    • 20.00 - prowadzi WIECZYSTY RÓŻANIEC
    • 21.00 - prowadzi MŁODZIEŻ
    • 22.00 - czuwanie w ciszy
   • Błogosławieństwo pokarmów co godzinę od 9.00 - 17.00
  • W TYCH DNIACH PODCZAS CZUWANIE JEST OKAZJA DO SPOWIEDZI !!!!
  • NIEDZIELA WIELKANOCNA
   • REZUREKCJA o godz. 6.00, pozostałe Msze św. 10.00, 12.00 i 18.00
  • DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT - Msze św. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00
 • Od 21 marca 2016 gra w naszej parafii nowy organista-nasz parafianin-p. Mariusz Ząbek.
  Życzymy wielu łask od Pana Boga.Szczęść Boże.
  Dziękujemy za dotychczasową pracę Panu Kazimierzowi Michalskiemu. Bóg zapłać i szczęść Boże.
 • OD 1 mają W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, PRZED MSZĄ ŚW., O GODZ.7.40 - GODZINKI.
 • Nabożeństwo majowe codziennie o godzinie 17.30. Nabożeństwo majowe 29 maja o godz.14.00 w Kamienicy.
 • Rocznica I Komunii św. - 5 czerwca o godz.10.00
 • DZIĘKUJEMY MŁODZIEŻY, KTÓRA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ZA PIĘKNY DAR DLA PARAFII - BANER,KTÓRY BĘDZIE DEKORACJĄ PIERWSZEGO OŁTARZA, a PÓŹNIEJ KOŚCIOŁA./galeria/. Obecnie jest on umieszczony na wieży kościoła-nad wejściem. Szczególne podziękowania dla Pana Ryszarda Orzechowskiego,że nam tę dekorację zawiesił.
 • W NIEDZIELĘ 29 mają o godz.10.00 - I KOMUNIA ŚWIĘTA. Spowiedź św. dla dzieci i rodziców w sobotę o godz.10.00 i od godz.17.00. Po I Komunii św.- Biały Tydzień. Msza św.o godz.18.00.
 • Od piątku -Oktawa Bożego Ciała.Nabożeństwo z procesją o godz.17.30.
 • BOŻE CIAŁO - 26 maja UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI PANA JEZUSA.

WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYGOTOWALI OŁTARZE, MODLITWY PRZY OŁTARZACH I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO WSPANIAŁEGO PRZEŻYCIA UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA - BOŻEGO CIAŁA, ZABEZPIECZYLI TRASĘ ORAZ TAK BARDZO LICZNIE UCZESTNICZYLI W PROCESJI SKŁADAMY WIELKIE PODZIĘKOWANIA - BÓG ZAPŁAĆ.

Msze św.o godz.8.00,10.00,12.00 i 18.00.
PROCESJA - po Mszy św. o godz.10.00. TRASA
ul.Kościelna,
ul.Tczewska - I ołtarz
ul.Główna - II ołtarz (przygotowuje Żywy Różaniec z Cis )
ul.Brukowa - III ołtarz
przejście do placu przy ul.Zamkowej - IV ołtarz ( przygotowują mieszkańcy Kamienicy )
PO PROCESJI PRZY TYM OŁTARZU BĘDZIE ODPRAWIONA MSZA ŚW. - około godz.12.00.

 • Nabożeństwo czerwcowe do N.S.P.J. - codziennie o godz. 17.30
 • Godzinki do Matki Bożej - w każdą niedzielę o 7.45
 • Nowenna do M.B.N.Pomocy - w środę przed mszą wieczorną
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego - w czwartek przed mszą wieczorną
 • 17 CZERWCA 2016 GOŚCILIŚMY W NASZEJ PARAFII J.E.BISKUPA ELBLASKIEGO KS.JACKA JEZIERSKIEGO, KTÓRY PODCZAS MSZY ŚW.O GODZ.18.00 UDZIELIŁ MŁODZIEŻY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. Z NASZEJ PARAFII PRZYSTĄPIŁO - 80 OSÓB, ZE STAREJ KOŚCIELNICY I STOGÓW MALBORSKICH - 22 OSOBY ORAZ 1 Z POGORZAŁEJ WSI. UROCZYSTOŚĆ I DEKORACJA KOŚCIOŁA BYŁY PIĘKNE.( patrz galeria ). KANDYDATÓW, Z NASZEJ PARAFII, DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU, PRZYGOTOWYWAŁ KS.PROBOSZCZ JAN POTRYKUS. SKŁADAMY WIELKIE PODZIĘKOWANIA, KSIĘDZU, MŁODZIEŻY, RODZICOM I TYM PARAFIANOM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W PRZYGOTOWANIE LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ, WYPEŁNIANIU KART, PAMIATEK, KSIĘGI ORAZ UFUNDOWANIE POSIŁKU DLA OBECNYCH KSIĘŻY. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZEGO ZESPOLU, I ORGANISTY KTÓRZY PIĘKNYM ŚPIEWEM UŚWIETNILI TĘ UROCZYSTOŚĆ. WSZTSTKIM, ZA WSZYSTKO, NIECH PAN BÓG WYNAGRODZI. KS.PROBOSZCZ SKŁADA - BÓG ZAPŁAĆ.
 • 3 sierpnia 2016 Zainstalowano w kościele CYFROWY RZUTNIK TEKSTU i na wieży kościoła ELEKTRYCZNY NAPĘD DZWONU - sterowany komputerem.Te inwestycje ufundował Pan Franciszek Litawa.Składamy za to WIELKIE - BÓG ZAPŁAĆ.
 • 		15 sierpnia 2016
  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny - Matki Bożej Zielnej.
  Msze św. o godz.8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
  TRADYCYJNIE O GODZ.14.00 MSZA ŚW. W CISACH - PRZY KAPLICZCE. 
  Podczas każdej Mszy świętej poświęcimy zioła i kwiaty.
  
  Decyzją J.E.Ks.Biskupa Jacka Jezierskiego, z dniem 31 sierpnia 2016, wikariusz Ks.Grzegorz Furgał
  został odwołany z pracy w naszej parafii. Ks.Grzegorz poprosił Ks.Biskupa o urlop.
  DZIĘKUJEMY KS.GRZEGORZOWI ZA 4 LATA PRACY I ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH. SZCZĘŚĆ BOŻE.
  
  1 WRZEŚNIA 2016
  
  ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO, DLA DZIECI I MLODZIEŻY
  - MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 8.00 SPOWIEDŹ - 31 SIERPNIA, W ŚRODE OD GODZ.16.00
  
  77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. UROCZYSTOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W MALBORKU,
  SZYMANKOWIE I TCZEWIE.GLÓWNE UROCZYSTOŚCI - POD JEDYNYM W NASZYM KRAJU
  POMNIKIEM CELNIKÓW POLSKICH, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W NASZEJ PARAFII
  ROZPOCZNA SIĘ O GODZ.09.00.
  godz. 8.00 msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
  godz. 9.00 uroczystość pod pomnikiem pomordowanych celników
  
  18.09.2016 odbyły się Dożynki diecezjalne w Zielonce Pasłęckiej. Mieszkańcy naszej parafii z Kamienicy, gospodarze naszych dożynek parafialnych brali udział w tej uroczystości. Zrobiony przez nich wieniec zajął drugie miejsce. Patrz galeria.
  
  Ksiądz Marek Glodek SVD, ktory pracował w naszej parafii, obecnie mieszka i pracuje na misjach, w Afryce - w Zimbabwe. Kraj ten nawiedziła klęska suszy. JEŚLI KTOŚ CHCE OFIAROWAĆ POMOC KS.MARKOWI I JEGO PARAFIANOM, MOŻE PRZESŁAĆ MU OFIARY : Marek GlodekBank Millennium86 1160 2202 0000 0000 1459 8920.ZA WSZELKĄ POMOC KS.MAREK SKŁADA BÓG ZAPŁAĆ.
  W niedzielę - 11 września,podczas Mszy św.o godz.12.00 - DOŻYNKI PARAFIALNE. W tym roku gospodarzami i organizatorami uroczstości - dziękczynienia za plony - są mieszkańcy Kamienicy. Sołtysi z wiosek, które należą do naszej parafii uzgodnili, że w darze kupią nowe figurki do "szopki betlejemskiej" W SUMIE NOWE FIGURKI KUPILI MIESZKAŃCY KAMIENICY - JAKO DAR TYLKO OD NICH. Natomiast mieszkańcy KOŚCIELECZEK - TYLKO OD SIEBIE, kupili nową - granitową,[ kaszmir złocisty ] podstawę pod figurę św.Jana Pawła II. Podstawę wykonał Pan Kamiński z Malborka, który wcześniej, z takiego samego kamienia,wykonał ambonkę i ołtarz,w naszym kościele, przy którym odprawiamy Mszę świętą. WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SKŁADAM WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ.
 • W imieniu parafian składamy wielkie BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, którzy, w jakkolwiek sposób, przyczynili się do przygotowania UROCZYSTOŚCI - DOŻYNEK PARAFIALNYCH oraz złożyli ofiary za które zakupiono dary dla naszego kościoła. W darach zakupiono: OD KAMIENICY, która była tegorocznym gospodarzem - nowe figury do "szopki bożonarodzeniowej", 2 świece oliwne, 2 zestawy, ozdobionej "bielizny" kielichowej, chleby dla Parafii, Urzędu Gminy i każdego sołectwa - ( 9 ) i małe chlebki dla wiernych, biorących udział we Mszy świętej.OD KOŚCIELECZEK - granitowy postument pod figurę św.Jana Pawła II. OD CIS, GROBELNA i KAMIONKI - granitowy postument, taki sam jak pod figurę Papieża - jako stół pod kielich, ampułki itd. Będzie stał po drugiej stronie głównego ołtarza oraz nową chorągiew na procesję Bożego Ciała. Z okazji DOŻYNEK, mieszkańcy wiosek, które należą do naszej parafii - na dary ofiarowali : CISY - 1.320 ,- GROBELNO - 2.030,- KAMIONKA - 900 ,- KAMIENICA - 3.000,- KOŚCIELECZKI - 2.700,- WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, JESZCZE RAZ SKŁADAMY - BÓG ZAPŁAĆ
  		

  Październik miesiącem modlitwy różańcowej.
  Nabożeństwo różańcowe codziennie o 17:30.
  Dla dzieci w piątki o godz. 16:00


  3 października 2016 zmuszeni byliśmy do wymiany pieca gazowego ogrzewającego plebanię. Dotychczasowy piec, zakupiony niedawno - kilka lat temu, przestał działać. 7 października 2016 został uruchomiony już nowy piec zamontowany przez firmę INSBUD Pana Ganczewskiego. Koszt inwestycji wyniósł 11 000 zł.


  Dodatkowo zamontowano również nowe drzwi do kancelarii i Parafia wzbogaciła się o nowy skaner oraz drukarkę.
   

  14 PAŹDZIERNIKA 2016 r - (w piątek) - Wójt Gminy Malbork - Pan Marcin
  Kwiatkowski, Pani Dyrektor -  Dorota Skibiak, Grono Pedagogiczne,
  Uczniowie, Rada Rodziców i Pracownicy Zespołu Szkół w Gminie Malbork -
  zapraszają na uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły, przy ul.
  Głównej.
  PLAN UROCZYSTOŚCI :
  11.30 - MSZA ŚWIĘTA w parafii św. Józefa.
  13.00 - ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI OTWARCIA I POŚWIĘCENIA NOWEGO BUDYNKU
  SZKOŁY.
  GODZ.14.00 - p
  rogram artystyczny.
  GODZ.14.30 - poczęstunek.


  XVI DZIEŃ PAPIESKI - "BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA"
  Uroczysta Gala- 21 października 2016r. o godz. 17.00 w Centrum Sportowo - Biznesowe przy Alei Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Głównym wykonawcą koncertu będzie Pan Łukasz Zagrobelny.

  W LISTOPADZIE - RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH
  PRZEZ CAŁY MIESIĄC O GODZ. 17.30.

  1 LISTOPADA - Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00.
  MSZA ŚWIĘTA NA CMENTARZU - O GODZ.14.00. O 18.00 Mszy św. nie będzie. Tradycyjnie
  spotykamy się na cmentarzu - pod krzyżem.Tam omówimy Różaniec za wszystkich zmarłych.

  2 LISTOPADA - Msze święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
  Różaniec za zmarłych w kościele o godz. 17.30.

  W imieniu Stowarzyszenia WIOSNA - organizatora ogólnopolskiego projektu pomocowego "Szlachetna Paczka", lider rejonu Malbork serdecznie zaprasza do wolontariatu - służby na rzecz drugiego człowieka. Nie bądźmy obojętni na to co dzieje się w naszym mieście i okolicach, dajmy coś z siebie. A może znasz kogoś z sąsiedztwa, z Twojej szkoły, miejsca pracy - Rodziny, komu moglibyśmy pomóc i chociaż trochę odmienić ich los?. Zapraszam do kontaktu z liderem rejonu Malbork Karoliną Jarmołowską - podaję swój nr. telefonu: 697 209 991. Niech Pan nas prowadzi, bo to Jego dzieło, z Panem Bogiem.

  JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA - 19.11.2016
 • 1.01.1992 r decyzją abp.Tadeusza Gocłowskiego Proboszczem naszej parafii został ks. Jan Potrykus (zastąpił proboszcza W. Czarniaka i wikariusza A. Żaczka). Ks. Proboszcz objął naszą parafie dokładnie 5.01.1992r, pamiętajmy w tym dniu o Księdzu proboszczu w naszych codziennych modlitwach. Uroczysta msza św.w intencji Księdza Proboszcza odbędzie się w niedziele 8 stycznia o godz.10.00.
 • Czcigodny Księżę Proboszczu,
  25 lat temu przybyłeś do naszej parafii, by rozpocząć kolejny etap swojej posługi duszpasterskiej. Przez te lata pracowałeś z nami i dla nas.Był to czas wytężonego pasterskiego trudu. Nauczałeś, służyłeś radą, jako dobry gospodarz dostrzegałeś potrzeby parafii. Ksiądz jak nikt inny potrafił zachęcić nas do pracy i do pomocy, i zawsze robiliśmy to z serca. Starałeś się wytrwale prowadzić nas ku prawdzie, z każdym rokiem coraz dalej i wyżej. Słuzyłeś nam często za drogowskaz wiary, uczyłeś ufności w Bożą Opatrzność. Dzieliłeś nasze radości i smutki. W razie potrzeby odważnie wskazywałeś błędy i podpowiadałeś drogę wyjścia. Zachęcałeś do wzajemnego przebaczania i pomocy, budowałeś poczycie braterstwa i wspólnoty. Przez te lata był Ksiądz przy najważniejszych wydarzeniach w naszym życiu. Przygotowywał Ksiądz nas i nasze dzieci do najważniejszych sakramentów świętych. Setki chrztów, ślubów i pogrzebów, tysiące prowadzonych Mszy w naszym kościele. Dziękujemy za twoją obecność pośród nas, za życzliwość i modlitwę, za otwartość i prostotę, za przykład wiary i oddania Bogu i Matce Najświętszej. Ten długi czas probostwa to także wielki wysiłek włożony w troskę o naszą świątynię, cmentarz, plebanię. Dziękujemy Księdzu za ten piękny dorobek 25 lat posługi duszpasterskiej w naszej parafii, a szczególnie chcemy podziękować za to, co ksiądz pozostawia w ludzkich sercach i ludzkich umysłach - za otwartość, szczerość i proste, bezpośrednie ludzkie podejście do każdego z nas, za dobre słowo dla każdego człowieka, za ten sposób pełnienia funkcji kapłańskiej, taki otwarty, prosty, franciszkański. Dziękujemy również za poczucie humoru, słowa, które powodowały uśmiech na naszej twarzy. Dziękujemy za wygłoszone homilie, przemowy. Słowa proste, a zarazem głębokie. Dziękujemy za twoją miłość, bojaźń i wdzęczność do Boga, którą okazywałeś podczas wielkich uroczystości i świąt, a także w osobistych rozmowach. Dziękujemy za ogłoszenia parafialne, które zawsze były takie Twoje i takie prawdziwe, za zaufanie, wsparcie, a także za te trudniejsze chwile i słowa, bo tylko wszystkie razem uczyły człowieczeństwa i przyjaźni. Niech Święty Józef, patron tutejszej parafii, zawsze otacza księdza szczególną opieką. Życzymy długich lat życia i zdrowia wśród nas, niech Pan Bóg Księdzu błogosławi.
 • Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z całego serca dziękuję wszystkim Parafianom i osobom, z innych parafii, którzy są związani z naszą wspólnotą, za każdy dzień - z tych 25 lat, które dane nam było wspólnie przeżyć. Dziękuję za modlitwę, okazane serce, pomoc, czasami wyrozumiałość, zaangażowanie i współpracę. Za wszystko, a jest tego bardzo dużo, każdemu - ktokolwiek i kiedykolwiek dobrego uczynił dla naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się, aby nie tylko nasz kościół i plebania były zadbane, ale zwłaszcza zależy Im na tym, abyśmy tworzyli wspólnotę, w której żyje Chrystus.To podziękowanie składam żyjącym i tym, których już dziś między nami nie ma - bo Pan Bóg odwołał ich do siebie. Niech spoczywają w pokoju. Chcę podziękować także malkontentom - tym, którzy stojąc z boku tylko krytykują. Nawet taka postawa przyczynia się do tego, że chcę, aby jeszcze więcej było Boga w sercach ludzi, a nasz kościół jeszcze piękniejszy. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy w niedzielę 8 stycznia podczas Mszy Św. o godz.10.00, z okazji mojego jubileuszu - 25 rocznicy bycia pasterzem naszej parafii przygotowali tę piękną uroczystość. Dziękuję za modlitwę, serdeczne słowa, przyjęcie, kwiaty i wspaniałe prezenty. Za tak bardzo liczny udział we Mszy św. a przez to - NAJWSPANIALSZY DAR JAKI MOGŁEM OTRZYMAĆ - ŚWIADOMOŚĆ, ŻE DAJĘ WAM PANA BOGA, JEGO NAUKĘ I ŻE JESTEM WAM POTRZEBNY ! WARTO BYĆ KSIĘDZEM - SŁUŻĄC BOGU I LUDZIOM. { ALE TO ZAWSZE WIEDZIAŁEM }. JESZCZE RAZ WSZYSTKIM SKŁADAM - WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ. Ks. Jan Potrykus - PROBOSZCZ.
 • ZAPRASZAMY na koncert kolęd - w niedzielę - 22 stycznia 2017 o godz.15.00. Szczególnie podziękowania dla Pana Marcina Kwiatkowskiego - Wójta Gminy Malbork  za pomoc w zorganizowaniu koncertu kolęd.
 • 23 STYCZNIA ROKU PAŃSKIEGO 2017, KS.PROBOSZCZ JAN POTRYKUS OBCHODZI 34 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH.
  MSZA ŚWIĘTA Z TEJ OKAZJI ODPRAWIANA JEST CO ROKU W INNEJ PARAFII, W TYM ROKU ODBĘDZIE SIĘ W TUJSKU O GODZ. 11.00.